Morango aardbeien

Home Kwekerij Water en bemesting

Water en bemesting

Water en bemesting

Aardbeien zijn gevoelig aan watertekort en wateroverlast. Zonder een goede beregening en de beschikbaarheid van goed water is het bijgevolg onmogelijk om aardbeien te telen.

Op natte percelen kunnen er evenmin aardbeien geteeld worden. Bij de teelten in de grond wordt er vaak stalmest aangebracht voor het planten.

Nadien wordt er in de loop van de teelt regelmatig nog wat extra bemest. Meestal gebeurt dit via de bevloeiing die tussen de planten is aangebracht, waardoor de meststoffen onmiddellijk in de wortelzone zitten, met een optimale benutting tot gevolg.

Op substraat wordt er bij iedere druppelbeurt een bepaalde hoeveelheid meststoffen meegegeven. De samenstelling van dit mengsel wijzigt wel in de loop van de teelt.