Morango aardbeien

Home Kwekerij Rassenkeuze

Rassenkeuze

Rassenkeuze

Het teeltbedrijf van Morango® Fruits is vooral erg gespecialiseerd. Hun doorgedreven knowhow en de strenge voorschriften die ze nauwgezet volgen, laten Morango® Fruits toe om steevast lekkere en gezonde aardbeien op de markt te brengen.

Door de veelvuldige toepassing van een teelt buiten, is grondontsmetting overbodig waardoor het milieu aanzienlijk gespaard wordt. De kleinere klimaatsafhankelijkheid beperkt de ziektedruk en de teelt op stellingen betekent ook op het ergonomisch vlak een sprong voorwaarts.

De belangrijkste criteria waaraan rassen moeten voldoen zijn productiviteit, oogstzekerheid, vruchtgrootte, smaak en houdbaarheid. Ook de gevoeligheid voor ziekten en plagen is een criterium dat aan belang wint. Bij de aardbeien bestaat er een duidelijk onderscheid tussen junidragers en doordragers of de zgn. dagneutrale rassen.

De junidragers zijn korte dag planten. Dit wil zeggen dat de bloemen in het najaar bij korter wordende dagen worden aangelegd. Bij de doordragers daarentegen worden de bloemen onafhankelijk van de daglengte aangelegd. Dit impliceert dat de oogstperiode bij de junidragers beperkt blijft tot een 4-tal weken terwijl de oogst van de doordragers over een periode van 4 tot 5 maanden continu doorloopt.

Meer dan 80 % van het areaal bij de junidragers bestaat uit de variëteit Elsanta.