Morango aardbeien

Home Kwekerij Planttypes en planttijdstips

Planttypes en planttijdstips

Planttypes en planttijdstips

Bij de normaalteelt van junidragers wordt gebruik gemaakt van verse planten die in de loop van augustus geplant worden.

De oogst van deze planten vindt dan 1 jaar later plaats in de maand juni. Naast deze verse planten bestaan er ook frigoplanten.

Deze worden vooral gebruikt voor onze substraatteelten, maar ook voor de verlate teelt in volle grond. De doordragers worden ofwel in de tweede helft van september geplant, wanneer het om verse planten gaat, ofwel zo vroeg mogelijk in het voorjaar, in het geval van frigoplanten.

Bij beide plantdata wordt er geoogst vanaf juli tot aan de eerste vorst in het najaar.